ชาวเอเซียผู้มีรายได้น้อยมีความเสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบด้านการเงิน

 

รายงานพิเศษ

รายงานฉบับใหม่ : ชาวเอเซียผู้มีรายได้น้อยมีความเสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบด้านการเงิน 

 

                รายงานฉบับใหม่: ชาวเอเซียและหมู่เกาะแปซิฟิกผู้มีรายได้น้อยมีความเสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบด้านการเงินและประสบอุปสรรคในการรับบริการจากสถาบันการเงิน

                ผลการวิจัยระบุว่าชาวเอเซียและหมู่เกาะแปซิฟิกจำนวนมากพึ่งพาญาติหรือเพื่อนในการขอคำปรึกษาด้านการเงิน เนื่องจากไม่สามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่เข้าใจวัฒนธรรมและภาษาของตน

                ลอสแอนเจลิส มลรัฐแค ลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 องค์กรเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกแห่งสหรัฐอเมริกา (National Coalition for Asian Pacific American Community Development หรือ National CAPACD) ได้จัดงานแถลงข่าวเรื่องรายงาน Scrimping + Saving ซึ่งเป็นรายงานชิ้นสำคัญที่แสดงผลการวิจัยชุดใหม่และวิธีการแก้ปัญหาด้านการบริหารเงินสำหรับชาวเอเซียและหมู่เกาะแปซิฟิกผู้มีรายได้น้อย  

                รายงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากองค์กร National Council of La Raza และธนาคาร Citi ได้แสดงให้เห็นว่าอายุ เชื้อชาติ สถานะคนเข้าเมือง ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และตัวแปรอื่นๆมีผลกระทบในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และการรับบริการจากสถาบันการเงิน ผลการวิจัยได้กล่าวถึงหลากหลายหัวข้อ เช่น:

การพึ่งพาเพื่อนและครอบครัวในการปรึกษาเรื่องการเงินเพราะไม่สามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ กว่า 56% ของผู้ที่ร่วมตอบคำถามเพื่อการวิจัยนี้ได้ให้คำตอบว่าพวกเขาไม่ทราบว่าจะขอคำปรึกษาด้านการเงินได้จากที่ใด หรือไม่ก็ต้องขอคำปรึกษาจากคนใกล้ตัวที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินแต่อย่างใด

กว่า 23% ของผู้ที่ร่วมตอบคำถามเพื่อการวิจัยนี้ไม่ทราบว่าจะสามารถขอความช่วยเหลือด้านการเงินในกรณีฉุกเฉินได้อย่างไร ไม่คิดว่าจะสามารถหาเงินได้ทันท่วงที และมีความเสี่ยงที่จะหันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบหรือตกเป็นเหยื่อการปล่อยสินเชื่อแบบค้ากำไรเกินควร (ตัวอย่างเช่น เพย์เดย์ เล็นเดอร์”) ซึ่งเป็นธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะ ผู้ที่เพิ่งย้ายถิ่นฐานมาจากต่างประเทศน้อยคนที่จะเปิดบัญชีธนาคาร และมักจะพกเงินสดเท่านั้น รวมทั้งประสบปัญหาในการพูดสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ (36%) สมาชิกสภาคองเกรส นาง Maxine Waters (รัฐแคลิฟอร์เนีย เขต 43) สมาชิกคนสำคัญของคณะกรรมาธิการการบริการด้านการเงิน (House Committee on Financial Services) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าวและกล่าวชื่นชมการทำงานของนักวิจัยที่ช่วยให้เห็นความสำคัญของปัญหาที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยประสบ และผลการวิจัยดังกล่าวยังช่วยเรียกร้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ การควบคุมของรัฐบาล และการแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ดีขึ้นของผู้บริโภคดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนเขตที่มีประชาชนหลากหลายเชื้อชาติ ชาวเอเซียและหมู่เกาะแปซิฟิกเป็นกลุ่มประชากรที่สำคัญอย่างมากในเขตที่ดิฉันดูแล และเป็นกลุ่มที่เติบโตเพิ่มจำนวนเร็วทั้งในระดับรัฐและระดับประเทศนาง Maxine Waters กล่าว แต่ก็เหมือนกับประชาชนกลุ่มอื่นๆ ชาวเอเซียและหมู่เกาะแปซิฟิกประสบอุปสรรคปัญหาหลากหลาย ทั้งด้านวัฒนธรรมและระบบที่ไม่คุ้นเคย อันส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถบรรลุความฝันอเมริกันหรือ อเมริกันดรีมได้ เราจะต้องเรียกร้องให้รัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ปัญหาในชุมชนผู้ยากไร้ด้วยนโยบายที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ปลอดภัยและราคาย่อมเยาสำหรับผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะ การออกนโยบายดังกล่าวจะช่วยให้ครอบครัวของเราไม่ตกเป็นเหยื่อเงินกู้นอกระบบหรือการปล่อยสินเชื่อแบบค้ากำไรเกินควร ซึ่งเป็นการเพิ่มหนี้ให้หนักขึ้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

สมาชิกสภาคองเกรส นาง Judy Chu (รัฐแคลิฟอร์เนีย เขต 27) ประธานของกลุ่มเอเซียนแปซิฟิกอเมริกันคอคัสในสภาคองเกรส (Congressional Asian Pacific American Caucus) ได้ศึกษาผลในรายงานฉบับเดียวกันนี้และให้ความเห็นว่า ชุมชนชาวเอเซียและหมู่เกาะแปซิฟิกประกอบไปด้วยกลุ่มย่อยมากมายที่มีความหลากหลาย และบางกลุ่มก็ประสบปัญหาความยากจนในระดับสูงที่สุด และมีรายได้ต่อหัวน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรกลุ่มอื่นๆ สาเหตุของปัญหานี้คือความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอุปสรรคทางภาษาที่ขัดขวางไม่ให้ชาวเอเซียและหมู่เกาะแปซิฟิกจำนวนมากได้เข้าถึงแหล่งข้อมูล ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน และแหล่งเงินทุน รายงาน Scrimping + Saving ได้จําแนกข้อมูล และให้ผลการวิจัยที่ทำให้เห็นถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข้ที่ชัดเจน ดิฉันขอยกย่ององค์กร National CAPACD สำหรับการเปิดเผยรายงานที่สำคัญฉบับนี้ และหวังว่าจะได้ร่วมงานในการส่งเสริมให้ชาวเอเซียและหมู่เกาะแปซิฟิกได้รับข้อมูลความรู้ด้านการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป

                คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่ระบุในรายงานฉบับดังกล่าวมีการกล่าวถึงวิธีการสร้างสินทรัพย์ที่จะต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อสมาชิกในชุมชนที่ขอคำปรึกษาจากเพื่อนหรือคนในครอบครัวอยู่แล้ว เพราะเป็นบุคคลที่ผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่ไว้วางใจในการขอคำแนะนำด้านการเงิน  “National CAPACD และสมาชิกในองค์กรของเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการบริหารเงินของชุมชนชาวเอเซียและหมู่เกาะแปซิฟิกนาง Jane Duong ผู้อำนวยการโครงการของ National CAPACD กล่าว “Scrimping + Saving จะช่วยให้องค์กรท้องถิ่นรับทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงจุด การกู้ยืมระหว่างสมาชิกในชุมชนและการให้ข้อมูลความรู้ที่ครอบคลุมถึงคนหลากหลายรุ่นเป็นตัวอย่างการทำงานของ National CAPACD ที่ต้องการช่วยให้คนในชุมชนเข้าใจระบบการเงินและเศรษฐกิจได้ง่ายขึ้น และส่งผลให้พวกเขาเริ่มใช้บริการที่ปลอดภัยของสถาบันการเงิน”                          

                สถาบันการเงินหลายแห่งเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเหล่านี้หลังจากที่ได้รับข้อมูลจากรายงาน Scrimping + Saving ซึ่งสถาบันการเงินมีเป้าหมายในการให้บริการลูกค้าหลากหลายเชื้อชาติและสีผิวผ่านการลงทุนและร่วมงานกับองค์กรต่างๆที่ใช้ยุทธศาสตร์เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เคยประสบอุปสรรคในการรับบริการ

                “Scrimping + Saving เป็นรายงานชิ้นสำคัญที่จำแนกข้อมูลไว้อย่างชัดเจนเพื่อช่วยให้เราเข้าใจปัญหาและความต้องการของกลุ่มลูกค้าในชุมชนชาวเอเซียและหมู่เกาะแปซิฟิกได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สถาบันการเงินปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้ข้อมูล การให้คำปรึกษา การเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและครอบครัวในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินนาย Bob Annibale ผู้อำนวยการทั่วโลก ของ Citi Community Development กล่าว

                National CAPACD ร่วมงานกับองค์กรต่างๆทั่วประเทศเพื่อการวิจัยครั้งนี้ โดยออกแบบแบบสอบถามใน 7 ภาษา สำหรับชาวเอเซียและหมู่เกาะแปซิฟิกทั้งสิ้น 14 กลุ่ม จึงทำให้ Scrimping + Saving เป็นรายงานฉบับแรกที่ครอบคลุมประชากรกลุ่มดังกล่าวได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนขนาดนี้ องค์กรที่ร่วมงานในครั้งนี้ได้แก่ Chhaya Community Development Corporation (Jackson Heights, NY);    Chinese American Service League (Chicago, IL); Chinese Community Center (Houston, TX); East Bay Asian Local Development Corporation (Oakland, CA); Empowering Pacific Islander Communities (Long Beach, CA); Korean             Resource Center (Los Angeles, CA) และ ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย หรือ Thai Community Development Center (Los Angeles, CA)  National CAPACD มีองค์กรหลากหลายองค์กรที่เป็นสมาชิก ทั้งองค์กรด้านการบริการสังคม องค์กรด้านการพัฒนาชุมชน และองค์กรที่เป็นกระบอกเสียงแก่คนในชุมชน ซึ่งในขณะนี้กำลังเพิ่มจำนวนเพื่อการให้ข้อมูลความรู้ด้านการเงินแก่สมาชิกชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนางชัญชนิษฐ์ มาร์เทอร์แรล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยให้ความสำคัญแก่องค์กรท้องถิ่นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อยชาวเอเซียและหมู่เกาะแปซิฟิกสำหรับความสำเร็จของรายงาน Scrimping + Saving “ในเมื่อเรามีข้อมูลสำคัญนี้ในมือ ในฐานะองค์กรและผู้ดำเนินการโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือชุมชน เรามีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เราต้องร่วมมือกับผู้มอบทุนสนับสนุน ผู้กำหนดนโยบาย และสถาบันการเงินเพื่อระดมความคิดใหม่ๆ เสริมสร้างบุคลากร และเพิ่มการลงทุนเพื่อสร้างสินทรัพย์ของชุมชนชาวเอเซียและหมู่เกาะแปซิฟิก ถ้าเราไม่ร่วมมือกันก็จะเหมือนกับว่าเรากำลังแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นปัญหาและความต้องการชุมชนชาวเอเซียกว่า 2 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้ และมีจำนวนมากที่เป็นผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ต้องประสบปัญหาด้านการเงินอยู่ในเงามืดค่ะ

                เกี่ยวกับองค์กรเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกแห่งสหรัฐอเมริกา (National Coalition for Asian Pacific American Community Development – National CAPACD) องค์กรเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกแห่งสหรัฐอเมริกา (National CAPACD) ได้รับการก่อตั้งในปีพ.ศ. 2542 ด้วยเป้าหมายสำคัญคือการเป็นกระบอกเสียงให้แก่ชุมชนชาวเอเซียและหมู่เกาะแปซิฟิก เป็นองค์กรระดับประเทศองค์กรแรกที่มุ่งเน้นการทำงานเพื่อชุมชนชาวเอเซียและหมู่เกาะแปซิฟิก ทั้งด้านที่พักอาศัยและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป้าหมายขององค์กรนี้คือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าของชุมชนชาวเอเซียและหมู่เกาะแปซิฟิก ผู้มีรายได้น้อยด้วยการสนับสนุนพลังทางเศรษฐกิจ สร้างความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน และส่งเสริมความเสมอภาคทางเชื้อชาติ

 

                เกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center – Thai CDC) ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) ได้รับการก่อตั้งในปีพ.ศ. 2537 ด้วยความเชื่อและจุดมุ่งหมายที่อยากเห็นประชาชนทุกคนได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน มีสิทธิ์ในการมีที่พักอาศัยและการเป็นอยู่ที่ดี และตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยได้เพิ่มภารกิจเพื่อ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางในลอสแอนเจลิส ผ่านโครงการและบริการด้านต่างๆ เช่นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและโครงการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก โครงการที่พักอาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยและเพื่อผู้สูงอายุ โครงการปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน เพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจของคนไทยในลอส แอนเจลิส และเพื่อรับประกันว่าทุกคนจะได้รับสิทธิที่เท่าเทียม ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลและทรัพยากรของชุมชน และได้รับโอกาสเทียบเท่ากับคนอื่นๆ ในสังคมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.thaicdc.org

  

Last modified onTuesday, 12 May 2015 02:33
(0 votes)
Read 1407 times
Tagged under :