ดร.สุเมธบรรยายพิเศษโครงการในหลวง

ดร.สุเมธบรรยายพิเศษโครงการในหลวง

และเศรษกิจพอเพียงที่วัดไทย 16 ก.ย.
 
 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มีกำหนดเดินทางมาร่วมงาน "Threads of Thailand" - Celebrity Event ซึ่งเป็นงานที่ ททท.แอลเอ จะจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และผ้าไหมของไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวต่างชาติ ในช่วงเย็นวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น.ที่ทำเนียบ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  โดยในเช้าวันเดียวกัน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล มีโปรแกรมเดินทางไปเยี่ยมชมแผนกดนตรีไทยที่มหาวิทยาลัยUCLA ในเมืองเวสต์ฮอลลีวูด ซึ่งได้รับการสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส 
สำหรับ โปรแกรมในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558  เวลา 18.30 น. เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับเชิญจากสถานกงสุลใหญ่ ณนครลอส แอนเจลิส ให้เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเศณษกิจพอเพียง ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร วัดไทยลอส แอนเจลิส ที่ขณะนี้มีผู้สนใจลงทะเบีบนเข้าร่วมรับฟังผ่านทางสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส จำนวนกว่า 300 คนแล้ว สำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับฟังได้ที่ e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ประวัติ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นข้าราชบริพารที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด
     เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2482 ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของนาย อารีย์ ตันติเวชกุล อดีต ส.ส.จังหวัด นครราชสีมา 5 สมัย เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ท่านผู้หญิง ประสานสุข ตันติเวชกุล ต้นเครื่องพระกระยาหารไทยในพระตำหนักจิตรดาโหฐาน สมรสกับคุณหญิง จินตนา ตันติเวชกุล อาจารย์ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การศึกษา
 - วชิราวุธวิทยาลัย
 - ระดับมัธยมและอนุปริญญา ที่ประเทศเวียตนามและประเทศลาว ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส
 - ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกรอบนอบ ประเทศฝรั่งเศส
 - ปริญญาโท-เอกทางรัฐศาสตร์ มหาวิยาลัยมองแปลลิเย (Université de Montpellier) ประเทศฝรั่งเศส
 - ประกาศนียบัตร การพัฒนาเศรษฐกิจ EDI ธนาคารโลก วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
 - ประกาศนียบัตร การวางแผนเศรษฐกิจ IIAP สถาบันบริหารระหว่างประเทศ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 28
 - วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 23

การทำงาน
 - พ.ศ. 2512 เข้าทำงานที่กองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - พ.ศ. 2523 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
 - พ.ศ. 2524-2542 เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
 - พ.ศ. 2537-2539 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)
 - พ.ศ. 2540-2542 กรรมการร่างกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 - พ.ศ. 2548-2554 นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
 - พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารทรัพยากรน้ำ(กยน.)และ คณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ(กนอช.)
 - ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

รางวัลเกียรติคุณ
 - รางวัลบุคคลตัวอย่างประจำปี 2537
 - รางวัลผู้บริหารราชการ ดีเด่น ประจำปี 2538
 - รางวัลบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 - รางวัลบุคคล ดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2541

หนังสือที่แต่ง
 - ใต้เบื้องพระยุคลบาท ,2543
 - หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท ,2549
 - ข้าแผ่นดินสอนลูก ,2549

แหล่งที่มา : 
http://th.wikipedia.org/wiki/สุเมธ_ตันติเวชกุล

Read more...

พญาไม้ทูเดย์

ใกล้ ประเพณีไทยวันปีใหม่ กลางลมร้อนจัดจนต้องซัดน้ำมาสาดใส่กันใน วันสงกรานต์..

Read more...

‘บิ๊กตู่’ซึ้ง! รัสเซียคือเพื่อนส่งเทียบเชิญ‘ปูติน’มาไทย

บิ๊กตู่ซึ้ง! รัสเซียคือเพื่อนส่งเทียบเชิญปูตินมาไทย

 

                ‘บิ๊กตู่ซึ้ง! รัสเซียคือเพื่อนตบหน้ามะกันส่งเทียบเชิญ ปูตินมาไทยรัฐบาลลงนามเอ็มโอยู 5 ฉบับนายกฯหมีขาวย้ำ 2 ชาติซี้ปึ้ก

Read more...