ข่าวหน้าแรก

หลวงพ่อวิริยังค์เดินทางมาเป็นประธาน

ปฐมนิเทศนศ.ครูสมาธิรุ่น 2 LA23 ส.ค.นี้

 

Read more...

รูปสังคมวัด

 

อุทิศถวาย...พระครูสังฆรักษ์อดิเรก อารทฺธวิริโย คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา จากวัดโพธิวารีรังสฤษฏ์ WHITTIER

 

Read more...

หลวงพ่อปาน

ท่านพระครูวิหารกิจจานุการ หรือ หลวงพ่อปานวัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more...